Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu neschopnosti práce u OSVČ

Odškodnění pracovních úrazů

March 10, 2024

Základní výše průměrného výdělku je vypočtena z doloženého daňového přiznání za předchozí kalendářní rok před úrazem, kdy základ dílčí daně je vydělen kalendářními dny. Výše denní dávky na jeden kalendářní den je určena zdanitelným podílem, protože náhrada za ztrátu na výdělku je předmětem daně z příjmu.

Příklad:
Průměrný hrubý denní výdělek 873,42 Kč x 42 neodpracovaných kalendářních dnů = 36 684 Kč.

Je k tomu možné připočítat i další ztrátu na výdělku. Ušlým příjmem se rozumí majetková újma vyjádřená v penězích, která spočívá v tom, že v důsledku škodní události nedošlo k rozmnožení (zvětšení) majetku poškozeného, který poškozený mohl odůvodněně tj. doložitelným způsobem očekávat se zřetelem k obvyklému (pravidelnému, normálnímu) chodu věcí. Nestačí pouze obecný, resp. hypotetický ušlý zisk (prospěch). Musí se vždy jednat o prospěch, který se dal podle obvyklého chodu věcí na základě ověřených (doložitelných) věcných podkladů reálně očekávat. Ušlý zisk nelze stanovit libovolně, nýbrž tak, aby byla zjištěna jeho vysoce pravděpodobná výše, tj. výše, která se blíží běžného uvažování již k jistotě.

Potřebujete pomoci s odškodněním úrazu?

Rádi vám poradíme s odškodněním pracovních úrazů, odškodněním dopravních nehod, školních úrazů a s odškodněním z úrazových pojistek. Napište nám pro nezávaznou konzultaci a získejte, na co máte nárok.

Kontaktujte nás pro nezávaznou konzultaci
arrow-top