Odškodnění z úrazové či životní pojistky

ODŠKODNĚNÍ SE PROVÁDÍ PODLE POJISTNÝCH PODMÍNEK SJEDNANÝCH S PŘÍSLUŠNOU KOMERČNÍ POJIŠŤOVNOU.

V případě úrazu je důležité neprodleně prostudovat pojistné podmínky a dodržet požadavky pojišťovny. Každá pojistka je unikátní a nedá se tedy postupovat podle jednotného klíče.

Co dělat a na co se připravit při řešení úrazové nebo životní pojistky?

O odškodnění je nutné požádat pojišťovnu písemně, dle pojistných podmínek. Zanechá li úraz trvalé následky je obecně platné pravidlo, že se uplatňují nejdříve po roce od úrazu. Rozhodující je okamžik, kdy dojde ke stabilizaci zdravotního stavu, nesmí však uplynout 4 roky od úrazu. Po třech letech od úrazu je nezbytné nechat vyhodnotit trvalé následky, i když ještě pokračuje léčení.

Doporučujeme do tří let od úrazu uplatnit u pojišťovny vše, na co máte dle smlouvy nárok, i když promlčecí lhůta je čtyřletá. Právo na náhradu škody sestává z jednotlivých nároků sjednaných ve smlouvě, které se nemusí uplatňovat vždy všechny najednou.

K uplatnění většiny nároků je potřebné, aby lékař, který je seznámen nebo se podrobně seznámí se zdravotním stavem zraněného, vyplnil zdravotní posudek a to nejlépe podle oceňovacích tabulek příslušné pojišťovny.

Obrátíte-li se na nás, tak Vám v jakékoli fázi Vaší komunikace s pojišťovnou poskytneme pomocnou ruku. Poradíme s vyplněním veškerých potřebných formulářů a žádostí.

Řešíme-li to my, tak naši spolupracující lékaři, soudní znalci, napíší lékařské či znalecké posudky. Pokud Vám pojišťovna již něco zaplatila, zkontrolujeme, zda pojistné plnění odpovídá tomu, co zaplatit měla. Čím dříve s námi začnete spolupracovat, tím lépe.

Potřebujete pomoci s odškodněním úrazu rychle a raději byste vše vyřešili po telefonu?

Zavolejte nám, nebo pošlete SMS na tel.číslo:

+420 731 127 731

Děkujeme, formulář je na cestě k nám.
Ozveme se vám v nejbližší možné době.
arrow-top