Odpovědnostní pojištění

ODŠKODNĚNÍ Z ODPOVĚDNOSTNÍHO POJIŠTĚNÍ

V případě úrazu, který zavinil škůdce, jenž vlastní některou odpovědnostní pojistku (např. odpovědnost v běžném občanském životě, odpovědnost za nemovitý majetek atd.) má zraněný, na základě občanského zákoníku nárok, aby dostal odškodnění pojistky viníka. Vyčíslení a prokázání jednotlivých nároků je však povinností poškozeného, který má nárok na:

Bolestné

Odškodňuje se bolest vzniklá při úraze samotném, ale i za bolestivé lékařské zákroky při léčení úrazu.
Lékař musí napsat posudek bodového hodnocení.
Hodnota 1 bodu vroce 2024 je 433,41 Kč.
Řešíme-li to my, necháme posudek zpracovat u soudního znalce, odborníka v příslušném lékařském oboru, který má dostatek zkušeností, aby stanovená výše odškodnění byla spravedlivá a maximální.

Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti

Je třeba požádat zaměstnavatele o vypočet ušlé mzdy do 100 % příjmu poškozeného před úrazem.
Řešíme-li to my dodáme zaměstnavateli potřebné podklady a zkontrolujeme vyplacenou částku za ušlou mzdu.

Náklady spojené s léčením

Je třeba si schovávat veškeré doklady za jakékoli platby spojené s léčením úrazu (doplatky léků, rehabilitace, parkovné atd.). Jízdy za jakýmkoli účelem spojeným s léčením je možné si nechat proplatit a to i zpětně, bez ohledu na způsob přepravy. Dokonce i za ošetřovatelskou péči, kterou Vám po dobu léčení poskytuje někdo z blízkých, je možné dostat zaplaceno.
Řešíme-li to my, veškeré tyto výpočty uděláme.

Trvalé následky úrazu neboli ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Lékař musí stanovit, jaké zanechal úraz trvalé následky. Následně je nezbytné nechat zpracovat znalecký posudek, který určí míru ZSU.
Hodnota 1 bodu vroce 2024 je 433,41 Kč.
Řešíme-li to my, trvalé následky určí a znalecký posudek zpracuje soudní znalec, odborník v příslušném lékařském oboru, který má dostatek zkušeností, aby stanovená výše odškodnění byla spravedlivá a maximální.

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti neboli renta

Pokud se z důvodu úrazu sníží Váš příjem, máte nárok na jeho kompenzaci.
Řešíme-li to my, pomůžeme Vám zpracovat složitou administrativu spojenou s žádostí o rentu.

Potřebujete pomoci s odškodněním dopravní nehody rychle a raději byste vše vyřešili po telefonu?

Zavolejte nám nebo pošlete SMS na tel. číslo:

+420 731 127 731

Děkujeme, formulář je na cestě k nám.
Ozveme se vám v nejbližší možné době.
arrow-top