Bodové hodnocení bolestného u pracovního úrazu 2024

Odškodnění pracovních úrazů

February 9, 2023

AKTUALIZOVÁNO k 5.lednu 2024

Hodnota jednoho bodu bolestného pro rok 2024 je 424,27 Kč

Upracovních úrazů se v roce 2023 odehrála největší změna. Dosud se postupovalo podle nařízení vlády 276/2015 Sb. z roku 2015 a dlouho se čekalo na novelizaci, která by pracovní úrazy a úrazy ze základních, středních a vysokých škol valorizovala s nepracovními úrazy (dosud se tyto dva typy posuzují podle dvou různých nařízení a metodik).

Díky novelizujícímu nařízení č. 451/2022 je tedy nově 1 bod vypočítán jako 1 % průměrné mzdy za první tři kvartály předcházejícího roku, tato hodnota činí pro rok 2023 činí 42 427 Kč, jedno procento (a jeden bod hodnocení úrazu) je tedy 424,27 Kč.

Odškodnění starého úrazu novou částkou 424,27 Kč za jeden bod hodnocení úrazu

Nařízení vlády č. 451/2022 také obsahuje ustanovení, díky kterému je možné odškodnit bolestné a ztížení společenského uplatnění i pro starší neodškodněné úrazy. Již jsme o tom psali v naší předchozí aktualitě.

Článek II. tedy říká:

“Pokud byly bolest nebo ztížení společenského uplatnění způsobeny v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a nebylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení rozhodnuto o stanovení náhrady za bolest nebo náhrady za ztížení společenského uplatnění, stanoví se náhrada za bolest nebo náhrada za ztížení společenského uplatnění podle nařízení vlády č. 276/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.”

Pro vás jako poškozené to znamená vyšší odškodnění, jelikož předtím byste dostali pouze 250 Kč za jeden bod odškodnění.

Po výpočtu bodů se částka zaokrouhlí na celé koruny (nezaokrouhluje se každý bod). Jako vznik bolesti se počítá doba jeho akutní fáze a a případné operace vše se vyčísluje až po stabilizaci úrazu, resp. bolesti.

Týká se vás některé z témat v tomto článku?

Rádi byste vše nezávazně zkonzultovali?

Stal se vám před rokem 2024 úraz, který dosud nebyl odškodněn?

Neváhejte nás kontaktovat.

Potřebujete pomoci s odškodněním úrazu?

Rádi vám poradíme s odškodněním pracovních úrazů, odškodněním dopravních nehod, školních úrazů a s odškodněním z úrazových pojistek. Napište nám pro nezávaznou konzultaci a získejte, na co máte nárok.

Kontaktujte nás pro nezávaznou konzultaci
arrow-top