Bodové hodnocení bolestného v roce 2023

Odškodnění pracovních úrazů

February 9, 2023

Hodnota bodu bolestného pro rok 2023

Hodnota jednoho bodu bolestného je pro:

  • pracovní úrazy, úrazy na základních, středních a vysokých školách, hodnota bodu  je 393,26 Kč pokud nebylo rozhodnuto o výši bolestného před 1. lednem 2023.
  • nepracovní úrazy, hodnota bodu je 403,53 Kč pro úrazy od 1. ledna 2023

Pracovní úrazy a úrazy ve škole

Zde se roku 2023 odehrála největší změna. Dosud se postupovalo podle nařízení vlády 276/2015 Sb. z roku 2015 a dlouho se čekalo na novelizaci, která by pracovní úrazy a úrazy ze základních, středních a vysokých škol valorizovala s nepracovními úrazy (dosud se tyto dva typy posuzují podle dvou různých nařízení a metodik).

Díky novelizujícímu nařízení č. 451/2022 je tedy nově 1 bod vypočítán jako 1 % průměrné mzdy za první tři kvartály předcházejícího roku. Tato hodnota činí 39 306 Kč, jedno procento (a jeden bod hodnocení úrazu) je tedy 393,06 Kč.

Odškodnění starého úrazu novou částkou 393,06 Kč za jeden bod hodnocení úrazu

Nařízení vlády č. 451/2022 také obsahuje ustanovení, díky kterému je možné odškodnit bolestné a ztížení společenského uplatnění i pro starší neodškodněné úrazy. Již jsme o tom psali v naší předchozí aktualitě.

Článek II. tedy říká:

“Pokud byly bolest nebo ztížení společenského uplatnění způsobeny v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a nebylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení rozhodnuto o stanovení náhrady za bolest nebo náhrady za ztížení společenského uplatnění, stanoví se náhrada za bolest nebo náhrada za ztížení společenského uplatnění podle nařízení vlády č. 276/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.”

Pro vás jako poškozené to znamená vyšší odškodnění, jelikož předtím byste dostali pouze 250 Kč za jeden bod odškodnění.

Nepracovní úrazy – odpovědnostní pojištění

V tomto případě se vše řídí metodikou Nejvyššího soudu ČR k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolestné + ztížení společenského uplatnění podle § 2958 občanského zákoníku), hodnot jednoho bodu se odvozuje od jednoho procenta hrubé měsíční nominální mzdy za kalendářní rok předcházející.

1 bod bolestného u nepracovního úrazu (dopravní nehody atd.) od 1.1.2023 je 403,53 Kč.

Po výpočtu bodů se částka zaokrouhlí na celé koruny (nezaokrouhluje se každý bod). Jako vznik bolesti se počítá doba jeho akutní fáze a vše se vyčísluje až po stabilizaci úrazu, resp. bolesti.

Týká se vás některé z témat v tomto článku?

Rádi byste vše nezávazně zkonzultovali?

Stal se vám před rokem 2023 úraz, který dosud nebyl odškodněn?

Neváhejte nás kontaktovat.

Potřebujete pomoci s odškodněním úrazu?

Rádi vám poradíme s odškodněním pracovních úrazů, odškodněním dopravních nehod, školních úrazů a s odškodněním z úrazových pojistek. Napište nám pro nezávaznou konzultaci a získejte, na co máte nárok.

Kontaktujte nás pro nezávaznou konzultaci
arrow-top