Od 1. ledna 2023 dochází k výraznému navýšení v odškodňování pracovních a školních úrazů

Odškodnění pracovních úrazů

January 4, 2023

Vláda na své schůzi konané dne 21. prosince 2022 schválila úpravu hodnoty jednoho bodu v rámci bodového ohodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění podle vyhlášky 276/2015 sb., která je od roku 2015, kdy nařízení vlády nabylo účinnosti, pevně stanovena na 250,- Kč za jeden bod. Hodnota jednoho bodu tak již nebude stanovena pevnou částkou, ale jako 1 % průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, v němž vznikla povinnost provádět hodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění.

Změna hodnoty bodu narovná sociálněprávní jistoty osob poškozených na zdraví i plátců odškodnění v souvislosti s uveřejněním nálezu Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 2925/20 ze dne 15. listopadu 2021, který se zabýval otázkou principu rovnosti v právech v této oblasti.

Toto opatření je platné od 1. 1. 2023 a hodnota jednoho bodu v odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění (ZSU) způsobené pracovním úrazem zvýší na rok 2023 na 393,06,- Kč za jeden bod a to u všech hodnocení bolesti a ZSU u kterých nebylo o stanovení náhrady rozhodnuto k 1. lednu 2023.

Konzultujte váš úraz i zpětně

Proto pozor, pokud nebylo rozhodnuto o výši bolestného nebo ztížení společenského uplatnění k 1. lednu 2023, lze váš úraz (i když se stal např. v roce 2020 nebo 2021) posuzovat již podle nového bodového hodnocení úrazu. Pokud potřebujete pomoci s vyřízením všech detailů, neváhejte a kontaktujte nás.

Potřebujete pomoci s odškodněním úrazu?

Rádi vám poradíme s odškodněním pracovních úrazů, odškodněním dopravních nehod, školních úrazů a s odškodněním z úrazových pojistek. Napište nám pro nezávaznou konzultaci a získejte, na co máte nárok.

Kontaktujte nás pro nezávaznou konzultaci
arrow-top