Odškodnění pracovního úrazu

ODŠKODNĚNÍ ZE ZÁKONNÉHO POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNAVATELE PODLE NV 276/2015 Sb.

U pracovních úrazů je povinností zaměstnavatele zajistit sepsání řádného záznamu o pracovním úrazu a jeho evidenci v knize pracovních úrazů. V případě pracovního úrazu má postižený zaměstnanec nárok na odškodnění v souladu se zákoníkem práce.

Každý zaměstnavatel je na odškodnění pracovních úrazů ze zákona pojištěn. Odškodnění tedy vyplácí jeho pojišťovna. Vyčíslení a prokázání jednotlivých nároků je však vždy povinností poškozeného a má nárok na:

Bolestné

Odškodňuje se bolest vzniklá při úraze samotném, ale i za bolestivé lékařské zákroky při léčení úrazu.
Lékař musí napsat posudek bodobého hodnocení, a to jak za úraz samotný, tak případně i za operační zákroky.
Řešíme-li to my, nechále posudek zpracovat u soudního znalce, odborníka v příslušném lékařském oboru, který má dostatek zkušeností, aby stanovená výše odškodnění byla spravedlivá a maximální.

Aktuálně: od 1. ledna 2023 se zvýšila hodnota bodu bolestného za úraz a to i zpětně, pokud nebylo rozhodnuto o výši bolestného před 1. lednem 2023.
Více v naší aktualitě.

Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti

Zaměstnavatel je povinen doplácet ušlou mzdu každý měsíc a to do 100 % příjmu poškozeného před úrazem. Řešíme-li to my, dodáme zaměstnavateli potřebné podklady a zkontrolujeme vyplacenou částku za ušlou mzdu.

Náklady spojené s léčením

Je třeba si schovávat veškeré doklady za jakékoli platby spojené s léčením úrazu (doplatky léků, rehabilitace, parkovné atd.). Jízdy za jakýmkoli účelem spojeným s léčením je možné si nechat proplatit a to i zpětně, bez ohledu na způsob přepravy. Je možné dostat zaplaceno i za ošetřovatelskou péči, kterou vám po dobu léčení poskytuje někdo z blízkých. Řešíme-li to my, veškeré tyto výpočty nachystáme.

Trvalé následky úrazu neboli ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Lékař musí stanovit, jaké zanechal úraz trvalé následky. Následně zpascuje posudek, doporučujeme nechat zpracovat znalecký posudek, který určí míru ZSU.
Řešíme-li to my, trvalé následky určí a znalecký posudek zpracuje soudní znalec, odborník v příslušném lékařském oboru, který má dostatek zkušeností, aby stanovená výše odškodnění byla spravedlivá a maximální.

Aktuálně: od 1. ledna 2023 se zvýšila hodnota bodu ZSU za úraz a to i zpětně, pokud nebylo rozhodnuto o výši ZSU před 1. lednem 2023. Více v naší aktualitě.

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti neboli RENTA

Pokud se z důvodu úrazu sníží Váš příjem, máte nárok na jeho kompenzaci. Řešíme-li to my, pomůžeme Vám zpracovat složitou administrativu s žádostí o rentu spojenou.

Děkujeme, formulář je na cestě k nám.
Ozveme se vám v nejbližší možné době.

Položky označené * jsou nezbytné.

arrow-top