Odškodnění úrazu dítěte ve školce: novelizace zákoníku práce přinesla sjednocení odškodnění pro mateřské, základní, střední a vysoké školy

Odškodnění za úrazy ve škole

October 16, 2023

V minulosti docházelo k situacím, kdy se zranilo dítě v mateřské školce a nedostalo žádné odškodnění. Bylo to způsobené tím, že za tyto úrazy nenesla školka odpovědnost právnické osoby, jak to bylo ve školách, ale muselo se prokázat konkrétní zavinění někoho z dozorujících učitelů. Úrazy v mateřských školách (školkách) se sice posuzovaly také podle zákoníku práce, ale byla tam tato nepochopitelná výjimka. 

Novelizace zákoníku práce (zákon č. 366/2019 Sb.) přinesla důležitou změnu:

§ 391
(2) Za škodu, která vznikla dětem v mateřských školách, žákům základních škol a základních uměleckých škol při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním, odpovídá právnická osoba vykonávající činnost dané školy; při výchově mimo vyučování ve školském zařízení nebo v přímé souvislosti s ní odpovídá za škodu právnická osoba vykonávající činnost daného školského zařízení.

Podmínky se tak sjednotily a ochrana dětí v MŠ je spravedlivější, jelikož zákoník práce nyní zajišťuje vyšší míru ochrany a také vyšší šanci na vyplacení odškodnění.

Nově tedy odpovídá za vzniklou škodu (ve vyučování, o přestávkách, na hřišti, nebo v souvislosti s vyučováním) právnická osoba vykonávající činnost dané školky, stejně jako u ostatních škol. Děti (resp. žáci a studenti) mají nárok na:

1) bolestné,
2) veškeré náklady spojené s léčením,
3) trvalé následky - ZSU (ztížení společenského uplatnění), ke kterým však u dětí
dochází jen výjimečně.

Podrobný popis toho jak uplatnit odškodnění naleznete zde:
https://www.odskodnenizauraz.cz/odskodneni-uraz-ve-skole

Potřebujete pomoci s odškodněním úrazu?

Rádi vám poradíme s odškodněním pracovních úrazů, odškodněním dopravních nehod, školních úrazů a s odškodněním z úrazových pojistek. Napište nám pro nezávaznou konzultaci a získejte, na co máte nárok.

Kontaktujte nás pro nezávaznou konzultaci
arrow-top