Pracovní úraz a jak postupovat, když se vám v roce 2022 stane

Odškodnění pracovních úrazů

July 28, 2022

Každý rok je nahlášeno více než 40 tisíc pracovních úrazů. Jen za rok 2020 to bylo 41 358 úrazů, z toho 110 smrtelných. Více než 98 % úrazů spadalo mezi případy s více než 3denní pracovní neschopností. Statistikami také za poslední 2 roky hýbe přesun na homeoffice.

Za nejrizikovější se dlouhodobě považuje práce v průmyslu a výrobě. Logicky u práce v kanceláři (přesunuté navíc na homeoffice) úrazů ubylo. Ať už jde o úraz v průmyslu nebo v kanceláři, vždy je za úraz někdo odpovědný. A pokud je za úraz odpovědný zaměstnavatel, je povinný zaměstnanci uhradit veškerou vzniklou škodu.

Stal se vám pracovní úraz? Můžete nám rovnou napsat a podíváme se na to.

Co je pracovní úraz?

Pracovní úraz je poškození zdraví nebo smrt, které byly způsobeny zaměstnanci nezávisle na jeho vůli, krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů. Úraz je pracovním úrazem, pokud:

 • se stal při plnění pracovních úkolů,
 • nebo v přímé souvislosti s nimi.

Zákoníkem práce je pak stanovena odpovědnost zaměstnavatele za újmu, která pracovním úrazem vznikla.

Příklady pracovních úrazů:

 • Tesař se při výrobě nábytku sekne do paže.
 • Sekretářka v kanceláři zakopne o koberec a zlomí si nohu.

Co naopak není pracovní úraz:

 • Zaměstnanec jde na oběd do restaurace mimo kancelář a na chodníku si zlomí ruku.

Kdo je odpovědný za pracovní úraz?

Za většinu pracovních úrazů je odpovědný zaměstnavatel. Své povinnosti k náhradě škody se může zprostit pouze ve stanovených případech:

 • Když zaměstnanec porušil zákazy nebo pokyny, které měly vést k zajištění bezpečnosti, i když byl s nimi předem důkladně seznámen a jejichž dodržování bylo zaměstnavatelem kontrolováno.
 • Když byl pracovní úraz způsoben kvůli opilosti zaměstnance, případně požitím jiných drog.

Zaměstnavatel musí pochybení na straně zaměstnance prokázat, pokud tak neučiní, odpovědným je stále on.

Odmítá vám zaměstnavatel zaplatit odškodnění za pracovní úraz? Pomůžeme vám.

Odškodnění za pracovní úraz

V případě pracovního úrazu má zaměstnanec, který utrpěl úraz, právo na odpovídající odškodnění. Dle závažnosti a typu úrazu má nárok na:

 • bolestné,
 • náhradu za ztížení společenského uplatnění,
 • náhradu ztráty na výdělku,
 • náhradu účelně vynaložených nákladů,
 • a věcnou škodu.

Bolestné a jeho vyčíslení

Každý pracovní úraz má tzv. bodové hodnocení úrazu (tabulkově ohodnocené úrazy). Jeden bod je aktuálně zákonem stanoven na 250 Kč. Pokud je zranění ohodnoceno například na 10 bodů, má zraněný nárok na bolestné 2500 Kč.

Náhrada za ztížení společenského uplatnění

Náhrada za ztížení společenského uplatnění se vyplácí v případě trvalých následků, kdy poškozený kvůli úrazu nemůže již některé aktivity vykonávat stejně jako dříve. Výši odškodnění stanovují odborníci, kteří přihlížejí k životním, pracovním, vzdělávacím a sociálním potřebám konkrétního zraněného.

Náhrada ztráty na výdělku

Nárok na náhradu ztráty na výdělku má zraněný zaměstnanec po celou dobu pracovní neschopnosti, kdy kvůli pracovnímu úrazu nemůže do práce zpět nastoupit. Nárok na dorovnání ztráty na výdělku může mít poškozený i po návratu do zaměstnaní, a to ve chvíli, kdy kvůli následkům pracovního úrazu musel být přeřazen na jinou hůře placenou pozici. V takovém případě musí zaměstnavatel rozdíl mezi minulým a stávají příjmem zaměstnanci dorovnat.

Náhrada účelně vynaložených nákladů

Jedná se o náhradu nákladů spojených s léčením. Například o poplatky za léky, jízdy do nemocničních zařízení či speciální zdravotní pomůcky.

Věcná škoda

Skutečná věcná škoda, která při pracovním úrazu vznikla. Může se jednat o rozbitý mobil, zničené oblečení a podobně.

Jak postupovat při pracovním úrazu?

1. V první řadě zdokumentujte veškeré okolnosti vzniku úrazu, ideálně fotografiemi či zajištěním svědků (jako svědci mohou posloužit i pracovníci záchranné služby, kteří zraněnému na místě pomáhali).

2. Trvat na zaprotokolování úrazu, tzn. pohlídat si, aby byl sepsán záznam o pracovním úrazu podepsaný zaměstnavatelem.

3. Zajistit posudek ošetřujícího lékaře s bodovým hodnocením úrazu. Tento posudek se může lékař od lékaře lišit, proto nás kontaktujte a zajistíme řádné bodové ohodnocení.

4. S doložením všech dokumentů (bodové hodnocení, účtenky, lékařské zprávy apod.) požádat zaměstnavatele o vyplacení odškodnění (zaměstnavatel je ze zákona povinen být pro případ úrazu svého zaměstnance pojištěn).

5. Jestliže zaměstnavatel nárok zaměstnance neuznává, je potřeba obrátit se na právníka, případně na soud. V této věci vám taktéž rádi pomůžeme.

Stal se vám pracovní úraz?

Stal se vám pracovní úraz a zaměstnavatel nechce platit? Náš spolupracující advokát zdarma posoudí, zdá máte nárok na finanční kompenzaci. Právníka zaplatíme za vás!

Potřebujete pomoci s odškodněním úrazu?

Rádi vám poradíme s odškodněním pracovních úrazů, odškodněním dopravních nehod, školních úrazů a s odškodněním z úrazových pojistek. Napište nám pro nezávaznou konzultaci a získejte, na co máte nárok.

Kontaktujte nás pro nezávaznou konzultaci
arrow-top