Slovníček pojmů: co je co v tématu úrazů

December 6, 2022

Odškodnění za úraz

Náleží tomu, kdo utrpěl úraz (a má úrazové pojištění), nebo se úraz stal v zaměstnání (a je to tedy pracovní úraz), nebo se jedná o úraz studenta ve škole, nebo úraz zavinil někdo jiný (např. nezaviněná dopravní nehoda), která je krytá odpovědnostní pojistkou vozidla.

Bolestné

Bolestné je náhrada za vytrpěnou bolest při újmě na zdraví: ať už při újmě tělesné, ale také při duševním utrpení. S tímto pojmem se můžete setkat u pracovního nebo jiného úrazu, kde odškodnění platí ten, kdo úraz zavinil, či za něj odpovídá např. i u odškodnění dopravní nehody z povinného ručení vozidla viníka.

Bodové hodnocení bolestného

Důležité zejména pro správné “ohodnocení” odškodnění bolestného za úraz. Ke každé úrazové diagnóze posuzující doktor napíše dle příslušných pravidel počet bodů, které se sečtou. Hodnota bodu se určuje vždy podle roku, ve kterém úraz vznikl.

V roce 2022 je hodnota bodu:

  • pro nepracovní úrazy = 378,39 Kč,
  • pro pracovní úrazy a úrazy ve škole = 250 Kč. (Zde od roku 2015 nedošlo k žádné valorizaci, které se ale snad brzy dočkáme.)

Body se počítají také za operace, které s úrazem souvisí.

Ušlá mzda po dobu pracovní neschopnosti

Poškozený má nárok na uhrazení plné mzdy, o kterou po dobu pracovní neschopnosti přichází. Mzdová účetní vypočítá, jaký měl příjem před úrazem a to v předchozím kalendářním roce a v předchozím kalendářním čtvrtletí (v kterém období byl příjem vyšší).

Následně spočítá, jaký doplatek příjmů po dobu pracovní neschopnosti poškozenému náleží – tak, aby zraněný neměl žádnou ztrátu.

Náklady spojené s léčením

Jedná se o veškeré náklady, které vzniknou v souvislosti s léčením úrazu.

Cestovné

Jedná se o částku za dopravu, kdy vás navštěvovala rodina v nemocnici a za dopravu na vyšetření, rehabilitace a ostatní cesty související s léčením. Je potřeba schovávat jízdenky nebo zapisovat cesty automobilem.

Ošetřovatelská péče

Pokud je zranění natolik závažné, že po dobu léčení musel někdo (byť je to blízký příbuzný zraněného), o poškoženého pečovat, má tento člověk nárok, aby prostřednictvím poškozeného dostal za tuto péči zaplaceno. Rozsah této péče se musí vypočítat a to nejlépe na minuty denně.

Ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Je to část odškodnění např. po autonehodě nebo pracovním úrazu, která se odškodní, pokud má úraz trvalé následky a nějakým způsobem vás omezují v životě po úrazu. Ztížení společenského uplatnění (ZSU) jsou trvalé následky úrazu, které však zohledňují, jak poškozeného úraz ovlivnil v jeho osobním, pracovním a společenském životě. Odškodnění ZSU se vypočítává nejdříve rok po úraze a to v okamžiku, kdy je zdravotní stav tzv. stabilizovaný, je tedy ukončené veškeré léčení úrazu. Obvykle se jedná o nejvyšší část celého odškodnění.

Náhrada ušlé mzdy po skončení pracovní neschopnosti (Renta)

Pokud nemůže zraněný kvůli úrazu vykonávat původní práci (a musí např. pracovat na hůře placené pozici), měsíčně mu může být vyplácena renta, která může být i doživotní. Jde o dlouhodobý druh odškodnění, který se týká zejména těžkých pracovních úrazů.

Dušení útrapy

Často řešíme i případy, kdy má dopravní nehoda, pracovní úraz nebo úraz ve škole těžké psychické dopady na poškozeného i jeho nejbližší. Odškodnění se tedy týká i tohoto druhu útrap – a nemusí se jednat jen o rodinu a příbuzné, ale i o přátele.

Denní odškodné v úrazovém pojištění

Částka, kterou poškozený dostane za každý den, kdy se léčí z úrazu. V oceňovacích tabulkách pojišťoven je obvykle stanoven maximální počet dní, po který lze denní odškodné pobírat. Je důležité mít tuto položku sjednanou v úrazové pojistce, ne každá pojistná smlouva denní odškodné obsahuje. Denní odškodné může být i součástí životních či cestovních pojištění.

Trvalé následky v úrazovém pojištění

Pokud úraz zanechá trvalé následky a jsou pojištěné, musí lékař stanovit rozsah těchto následků. V oceňovacích tabulkách pojišťoven je uvedeno jaké procento z pojištěné částky poškozený úrazem obdrží.

Aktualizováno

Na speciální stránce Slovníček pojmů pro odškodnění úrazů průběžně doplňujeme všechny pojmy, které se vám budou hodit. Nejaktuálnější info najdete v článku Odškodnění úrazu 2023 i s příklady a rozcestníkem.

Znáte někoho, komu by se náš článek mohl hodit? Sdílejte mu ho.

Potřebujete pomoci s odškodněním úrazu?

Rádi vám poradíme s odškodněním pracovních úrazů, odškodněním dopravních nehod, školních úrazů a s odškodněním z úrazových pojistek. Napište nám pro nezávaznou konzultaci a získejte, na co máte nárok.

Kontaktujte nás pro nezávaznou konzultaci
arrow-top