Stal se vám pracovní úraz? 10 pojmů, které musíte znát

Odškodnění pracovních úrazů

December 30, 2022

Jelikož ne každý ví, co si pod kterými pojmy v tématu odškodnění úrazů představit, ataky proto, že tato tématika může být často velmi složitá, jsme pro vás připravilislovníček pojmů odškodnění pracovních úrazů.

Odškodnění za úraz

Náleží tomu, kdo utrpěl úraz v zaměstnání a je to tedy pracovní úraz. Odškodnění se vyplácí v rozsahu, který je uveden v zákoníku práce. Za vyplacení odškodnění zodpovídá zaměstnavatel, ten je však povinně pojištěn na pracovní úrazy buď u Generali České pojišťovny nebo u pojišťovny Kooperativa. Samotné odškodnění tedy vyplácí některá z uvedených pojišťoven.

Bolestné

Bolestné je náhrada za vytrpěnou bolest při újmě na zdraví, ať už při újmě tělesné, ale také při duševním utrpení. Vyplácí se za úrazové diagnózy a za bolestivé lékařské zákroky.

Bodové hodnocení bolestného

Důležité zejména pro správné “ohodnocení” odškodnění bolestného za úraz. Ke každé úrazové diagnóze posuzující doktor napíše dle příslušných pravidel počet bodů, které se sečtou. Hodnota bodu se určuje vždy podle roku, ve kterém úraz vznikl. V roce 2022 je hodnota bodu pro pracovní úrazy 250 Kč. Zde od roku 2015 nedošlo k žádné valorizaci, které se ale snad brzy dočkáme. Body se počítají také za operace, které s úrazem souvisí.

Ušlá mzda po dobu pracovní neschopnosti

Poškozený má nárok na uhrazení plné mzdy, o kterou po dobu pracovní neschopnosti přichází. Mzdová účetní vypočítá, jaký měl příjem před úrazem a to v předchozím kalendářním roce a v předchozím kalendářním čtvrtletí. Podle toho, v kterém období byl příjem vyšší, se následně spočítá, jaký poškozenému náleží doplatek příjmů po dobu pracovní neschopnosti – tak, aby zraněný neměl žádnou ztrátu. U pracovních úrazů je povinností zaměstnavatele vyplatit či zajistit u pojišťovny dorovnání ušlé mzdy každý měsíc ve výplatním termínu a to tak ,aby zraněnému nevznikly nečekané finanční potíže v souvislosti s pracovním úrazem.

Náklady spojené s léčením

Jedná se o veškeré náklady, které vzniknou v souvislosti s léčením úrazu.

Cestovné

Částka za dopravu, kdy poškozeného navštěvovala rodina v nemocnici a za dopravu na vyšetření, rehabilitace a ostatní cesty související s léčením. Je potřeba schovávat jízdenky nebo zapisovat cesty automobilem a následně vypočítat jejich náklady.

Ošetřovatelská péče

Pokud je zranění natolik závažné, že po dobu léčení musel někdo, byť je to blízký příbuzný zraněného, pečovat, má tento nárok aby prostřednictvím poškozeného dostal za tuto péči zaplaceno. Rozsah této péče se musí vypočítat a to nejlépe na minuty denně.

Ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Je to část odškodnění, která se odškodní, pokud pracovní úraz zanechal trvalé následky a nějakým způsobem poškozeného omezují v životě po úrazu. Ztížení společenského uplatnění (ZSU) jsou trvalé následky úrazu, které však zohledňují, jak poškozeného úraz ovlivnil v jeho osobním, pracovním a společenském životě. Odškodnění ZSU se vypočítává nejdříve rok po úraze a to v okamžiku kdy je zdravotní stav tzv. stabilizovaný, je tedy ukončené veškeré léčení úrazu. Avšak ne později jak ve třech letech po úrazu. Obvykle se jedná o nejvyšší část celého odškodnění.

Náhrada ušlé mzdy po skončení pracovní neschopnosti (renta)

Pokud nemůže zraněný kvůli úrazu vykonávat původní práci (a musí např. pracovat na hůře placené pozici), měsíčně mu může být vyplácena renta, a to až do důchodového věku. Jde o dlouhodobý druh odškodnění, který se týká zejména těžkých úrazů, které zanechají sníženou pracovní schopnost.

Dušení útrapy

Vyplácejí se v případě, pracovní úraz zanechá těžké psychické dopady na poškozeného i jeho nejbližší. Odškodnění se tedy týká i tohoto druhu útrap – a nemusí se jednat jen o rodinu a příbuzné, ale i o přátele.

Potřebujete pomoci s odškodněním úrazu?

Rádi vám poradíme s odškodněním pracovních úrazů, odškodněním dopravních nehod, školních úrazů a s odškodněním z úrazových pojistek. Napište nám pro nezávaznou konzultaci a získejte, na co máte nárok.

Kontaktujte nás pro nezávaznou konzultaci
arrow-top