Bodové hodnocení úrazu: jak ho zvýšit

Odškodnění pracovních úrazů

August 21, 2022

Odškodnění pracovního úrazu: vaše právo

Řešíte tento rok pracovní úraz a jeho bodové hodnocení? Tento článek vám pomůže se zorientovat v tom, na co máte právo. V případě, že vám jako zaměstnanci vznikne při výkonu povolání pracovní úraz, budete řešit odškodnění bolestného a trvalých následků. Bodové hodnocení pracovního úrazu pak určuje, jak velké tyto náhrady při odškodnění budou.

Bolestné a ztížení společenského uplatnění po pracovním úrazu

Odškodnění bolestného je něco, na co máte jako zaměstnanec, který utrpěl pracovní úraz, plné právo. V rámci bodového hodnocení pracovního úrazu sem spadají tyto oblasti:

 • tělesné a duševní strádání (způsobené škodou na vašem zdraví)
 • ztížení společenského uplatnění (trvalé a nepříznivé poškození zdraví, které způsobil pracovní úraz) = trvalé následky

Bodové ohodnocení pracovního úrazu v roce 2022

Odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění je v roce 2022 prováděno na základě bodového ohodnocení uvedeného v nařízení vlády č. 276/2015 Sb.

Jeden bod má hodnotu 250,- Kč.

Odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění se stanoví tak, že ošetřující lékař určí bodové ohodnocení zranění nebo trvalého následku a určený počet bodů se vynásobí hodnotou jednoho bodu.

Bodové ohodnocení pracovního úrazu v roce 2022 doporučujeme přenechat specializovanému znalci. Může se totiž stát, že zatímco jeden lékař oboduje úraz nízko a nesprávně (viz níže), po přezkoumání se zjistí, že bodů za úraz má být výrazně více. Takové případy řešíme často, proto si u nás nechte zajistit přezkoumání.

Bodové hodnocení úrazu – aktualizace 2023:

Bodové hodnocení se zvyšuje na cca 350 Kč / bod. Více na: https://www.odskodnenizauraz.cz/clanky/od-1-ledna-2023-dochazi-k-vyraznemu-navyseni-v-odskodnovani-pracovnich-urazu

Odškodnění bolestného: jak na to

V praxi se bodové hodnocení úrazu v roce 2022 realizuje následovně:

 1. Zaměstnavatel vám (jako zaměstnanci) předá formulář s instrukcí, aby dokument předal svému ošetřujícímu lékaři k vyplnění.
 2. Ošetřujícímu lékaři formulář předáte, on ho následně vyplní.
 3. Vy poté formulář předáte zpátky zaměstnavateli, nebo ho zašlete přímo na pojišťovnu vašeho zaměstnavatele.
 4. Vy poté jako zaměstnanec obdržíte odškodné.

Chybný výpočet bodů za odškodnění a proč tento výpočet nechat přezkoumat?

Tyto kroky s sebou ale často nesou chyby ve správném výpočtu bodů. Řešíme to velice často a proto vždy našim klientům doporučujeme přezkoumání výpočtu:

 • Ošetřující lékař neuvede všechny položky zranění bolestného dle nařízení vlády.

 • Ošetřující lékař nezahrne do ohodnocení bolestného body za operační zákroky.
 • Ošetřující lékař neuvede v případě splnění podmínek zvýšení základního odškodnění bolestného.

Pokud váš lékař tyto chyby udělá, může vás to připravit o nemalé částky u vašeho odškodnění úrazu. Zkrátí se bodové ohodnocení a tím i vyplacené odškodnění úrazu v roce 2022.

Pro správný výpočet odškodnění proto doporučujeme využít specializované znalce z oboru pracovních úrazů a zdravotnictví. Pro naše klienty vždy zajišťujeme znalecký posudek našeho spolupracujícího znalce, aby k výše uvedeným chybám ve výpočtech nedocházelo a vy tak dostali maximální výši odškodnění, na kterou máte nárok.

Bolestné lze řešit již po prvotním ošetření nebo po propuštění z prvotní hospitalizace. Není nutné čekat na ukončení pracovní neschopnosti zaměstnance (jak často zaměstnavatelé zaměstnancům s pracovním úrazem říkají).

Příklady odškodnění bolestného dle nařízení vlády:

 • Těžký otřes mozku 60 bodů = 15 000,- Kč;
 • Vymknutí ramenního kloubu 50 bodů = 12 500,- Kč;
 • Ztráta končetiny v oblasti mezi kolenem a kotníkem 270 bodů = 67 500,- Kč.

Odškodnění ztížení společenského uplatnění: jak na to

Při výpočtu bodového ohodnocení trvalých následků v roce 2022 (ztížení společenského uplatnění) postupujeme podobně jako u odškodnění bolestného.

Stejně jako u bolestného ale často narážíme na tyto chyby:

 • Lékař opomene uvést některou položku trvalého následku dle nařízení vlády.
 • Lékař nesprávně klasifikuje stupeň trvalého následku (lehký až těžký stupeň).

Tyto chyby mají za následek nižší odškodnění trvalých následků pracovního úrazu pro zaměstnance. Dejte proto pozor na správnost posudku a nechte si jej u nás přezkoumat.

Dejte pozor na promlčení odškodnění trvalých následků

Ohodnocení pracovního úrazu pro ztížení společenského uplatnění se řeší obvykle rok poté, kdy k pracovnímu úrazu došlo. Pozor: pojišťovna zaměstnavatele může oddalovat odškodnění trvalých následků. Pokud nejste odškodněni více než dva roky od pracovního úrazu z důvodu, že se vám jako zaměstnanci “neustálil zdravotní stav”, doporučujeme obezřetný přístup. V některých případech totiž může po třech letech od pracovního úrazu nastat riziko promlčení tohoto odškodnění.

Příklady odškodnění ztížení společenského uplatnění dle nařízení vlády:

 • Ztráta jedné ledviny 1 000 bodů = 250 000,- Kč;
 • Lehký stupeň omezení pohyblivosti zápěstí u dominantní ruky 400 bodů = 100 000,- Kč;
 • Porucha úchopové funkce ukazováku u dominantní ruky 800 bodů = 200.000,- Kč.

Potřebujete pomoci s bodovým ohodnocení pracovního úrazu v roce 2022?

Specializujeme se na odškodnění pracovních úrazů. Konzultace je vždy zdarma. Za zeptání se tak nic nedáte. Odškodnění řešíme především mimosoudně s důrazem na přesné a rychlé vyřízení s pojišťovnou vašeho zaměstnavatele.

Kontaktujte nás.

arrow-top